Introductie

Welkom op www.verantwoordgroen.nl!

Deze site is een gezamenlijk initiatief van Essent, NOVEM, Universiteit van Utrecht en de KEMA en heeft als doelstellingen:

  • algemene voorlichting over duurzame energie
  • het beter maatschappelijk geaccepteerd krijgen van bio-energie
  • interactie over duurzame energie

Een aantal onderwerpen op deze website is zo algemeen van aard en doorspekken de overige teksten, dat ze in deze introductie zijn opgenomen.

Klimaatproblematiek

Een van de aanleidingen voor het verduurzame van groene energie middels biomassa is de klimaatproblematiek. Meer weten?

Kyoto

Om de klimaatproblematiek het hoofd te bieden is een internationaal verdrag getekend naar aanleiding van de internationale top in Kyoto. Meer weten?

Overheid

Vanzelfsprekend speelt de overheid een belangrijke rol in de verduurzaming van de maatschappij. Zo heeft zij meerdere middelen ter beschikking om verduurzaming te stimuleren. Meer weten?

<p>Verantwoord Groen, verantwoordgroen, verantwoord groen, fair bio trade, fairbiotrade, biomassa, import biomassa, biomassa handel, biomassa certificering, biomassa onderzoek, biomassa stroom, biomassa centrale, bio-energie, bio-electriciteit, bio-elektriciteit, duurzame energie, groene energie, groene stroom, groene electriciteit, groene elektriciteit, klimaatproblematiek, broeikaseffect, duurzame samenleving, Kyoto</p>